Postradali.com

posPostradali.com е проект, който сравнява условията на адвокатите и организациите, които предлагат защита на пострадали при ПТП. Порталът отговаря на широкия обществен интерес към защитниците на жертви от катастрофи и представлява възможност за всеки защитник да осигури прозрачност за потребителите. В същото време потребителите могат да получат от портала детайлна информация в случай, че са пострадали при катастрофа, както и да дадат своята оценка за работата на адвокатите и организациите.
Postradali.com работи за прозрачност в сферата, която да осигури информиран избор на пострадалите от ПТП и техните близки.
Postradali.com ще съдейства за ограничаването на дейността на всеки недобросъвестен адвокат или организация, който злоупотребява с доверието на клиентите си, спекулира с тяхното незнание или липса на информация и отнема законно полагащите им се обезщетения от застрахователите. Екипът на портала е отворен за комуникация с всеки заинтересован специалист, експерт и оперативно занимаващ се юрист или организация за изобличаването на подобни случаи и получаването на гласност в случай на злоупотреба. Вярваме, че с общи усилия на всеки член на обществото можем да се преборим с престъпленията спрямо човешкото нещастие.
Postradali.com е част от онлайн-блок със сравнителни портали, собственост на „Вокс Попули“ ООД, част от SELECTRA GROUP, Република Франция.