Kabelna.com

kabKabelna.com е най-големият портал за сравняване на интернет, телевизия и домашен телефон в българското интернет пространство. Порталът съдържа информация за над 150 доставчици с детайлни ревюта, сравнителни таблици за 1200 оферти, които доставчиците предлагат, филтри за търсене по локация, вид услуга или съдържание на пакетите на операторите. Създаването и развитието на Kabelna.com е отговор на голямото многообразие и конкуренция на пазара за интернет и ТВ услуги, в което потребителят трябва да бъде улеснен в своя информиран избор за най-изгодна и подходяща оферта.
Маркетинговата стратегия на Kabelna.com залага основно на две направления – SEO стратегия и PR кампания. За над една година съществуване порталът убедително зае водещите позиции в търсачките (Google, Yahoo, Bing), когато потребителите търсят информация за даден оператор или конкретни услуги в комбинация с населено място, отделна добавка в пакет или цена на услуга. Събитията свързани с портала се отразяват от всички големи онлайн медии (24 часа, Труд, Блиц, Капитал, ПИК и др.) в целенасочени публични кампании с цел повишаване на авторитета на Kabelna.com и нейните партньори.
С оглед на резултатите от SEO и PR стратегията потребителите на Kabelna.com са изключително таргетирани в профил „търсещи нови услуги и абонаменти потенциални клиенти”. Партньорството между компании – оператори на интернет, телевизия и домашен телефон с Kabelna.com има конкретни стойности, измервани в брой създадени клиенти. Kabelna.com е своеобразен „магазин” за сключване на нови договори с компаниите, заради насочения интерес на потребителите към договаряне на конкретни продукти и услуги.
50 % от Kabelna.com е собственост на „SELECTRA GROUP”, Франция, които притежават и развиват едни от най-големите портали за сравняване на комунални услуги във Франция, Испания, Полша и Италия. Kabelna.com черпи своя опит от партньорите си и се стреми да внесе най-добрите практики от световния пазар на сравнителни услуги и в България. Партньорството с Kabelna.com е възможност за позициониране в неутрална профилирана търговска среда с достъп до таргетирани клиенти.