Мисия

„Вокс Попули“ ООД е названието на българското юридическо лице, което представя френската група за сравняване на комунални, битови и финансови услуги Selectra SARL.
През 2013 г. екипът на „Вокс Попули“ ООД създаде първият сравнителен портал за интернет, телевизия и домашен телефон Kabelna.com, който за кратко време се превърна в отправна точка за десетки хиляди потребители, които трябваше да изберат своя доставчик на телекомуникационна услуга. В края на 2014 г. 50 % от дружеството беше закупено от Selectra SARL и от тогава търговското наименование на „Вокс Попули“ ООД с гордост е „Селектра България“.

logo_15194Основната мисия на „Селектра България“ е да изгради пълен цикъл от обслужване за крайни клиенти, което да предоставя информиран избор на потребителите за техния подбор на доставчици на комунални, битови и финансови услуги – електричество, газ, телевизия, интернет, мобилен и домашен телефон, СОТ, кредитиране, банкиране и много други.

За целта „Селектра България“ изгражда изцяло потребителски ориентирани сравнителни портали за комунални и финансови продукти и услуги, чрез които осъществява връзка между доставчиците и позлвателите им. Компанията разчита на отлични IT специалисти, маркетинг звено, call-център и разнообразен човешки и технически ресурс, за да може пълноценно да информира потребителите, като им спестява време, средства и усилия за по-лесен избор.
Всички онлайн проекти на „Селектра България“ са безспорен лидер в интернет пространството и се радват на:
  • постоянен ръст на посещаемостта и ползваемостта;
  • над 90 % нишов трафик;
  • свръхефективност.
Партньорите на „Селектра България“ са водещи доставчици на комунални и финансови услуги, които залагат на качествените продукти и изгодните тарифи.